Český královský institut

Copywriting  |  Správa sociálních sítí   |  Grafický design

Klient si přál vytvořit nový brand, který ho bude dokonale vystihovat a bude moderní s odkazem na historii. Původní logo jsme doplnili o symbol lilie, který je typický pro Svatováclavskou korunu. Propojující doprovodný prvek je také tvořen fragmentem lilie, tím vzniká vzor evokující královský hermelín a celá vizuální identita je dokonale propojena. Zároveň jsme připravili novou typografii i barevnost. Prvky lze využít napříč všemi komunikačními kanály tak, aby bylo ze všech materiálů jasně rozpoznatelné, že se jedná o Český královský institut.

Cílem bylo sjednocení a zastřešení vizuálního stylu značky, který bude konzistentní napříč platformami a bude rezonovat s cílovou skupinou. Výsledkem je jasná identifikace institutu veřejností.

1

Moderní styl s nádechem historie a luxusu

2

Symbol loga tvoří čtvercový tvar a díky tomu text funguje kompaktně na tři řádky

3

Variabilně využitelný vizuální prvek

4

Jednotná vizuální identita

{

“Pen&Production pro nás připravili nový brand, který přesně vystihuje náš institut a koresponduje s naší vizí.”

JUDr. Zdeněk Prázdný, Český královský institut